ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==เกี่ยวกับวิทยาลัย==
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ เป็น[[สถาบันอุดมศึกษา]] ด้านแฟชั่นและการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับความร่วมมือจาก [[มหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย]] ประเทศอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผู้ประกอบการด้านแฟชั่นการออกแบบและธุรกิจ โดยปัจจุบันมีอธิการบดีคือ นายValetine Vu โดยแบ่งอกกโดยแบ่งออกเป็น2คณะคือ คณะการออกแบบ และ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี นายภานุพงศ์ พิทักษ์สังข์ (Panupong Pituksung) ดำรงค์ตำแหน่ง คณบดี คณะบริหารธุกิจ
 
==หลักสูตร==
ผู้ใช้นิรนาม