ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 639"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== มาตรฐานทั้งหกส่วน ==
มาตรฐานแต่ละส่วนกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถเพิ่มรหัสหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของรหัสเมื่อจำเป็นISO 639
 
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม