ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

*กันจรรยา ต้นสกุล คือ เจ้าปัญญา บุตรเจ้าหนานคันธิยะ พระญาติ[[แม่เจ้าสุพรรณวดี|แม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี]]
*ธงสังกา
*ศรีเมือง ต้นสกุล คือเจ้าศรีเมือง บุตรแม่เจ้าอินทรลงเหลากับเจ้าศรีทิ (เจ้านายเมืองน่าน) แม่เจ้าอินทรลงเหลาเป็นธิดาพระยาพิมพิสาร
*
*
*
ผู้ใช้นิรนาม