ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

=[[ตำบลหนองบ่อ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)]]=
=[[ตำบลแจระแม]]=
{{กล่องข้อมูล ตำบล
| name = แจระแมหนองบ่อ
| english = ChaeramaeNong Bo
| province = อุบลราชธานี
| district = เมืองอุบลราชธานี
| image_map = File:ตำบลแจระแมหนองบ่อ.png
| map_caption = แผนที่แสดงขอบเขตที่ตั้งของตำบลแจระแมหนองบ่อ
| area_footnotes =
| area = 51.01
 
==ประวัติ==
55555
ชุมชนในแถบตำบลแจระแมนั้น เดิมเป็นชุมชนที่ผลิตเกลือสินเธาว์ในสมัยโบราณ โดยใช้ดินเค็มจากลำห้วย ซึ่งใช้เป็นที่สัญจรผ่านไปมาของคนทั่วไป เมื่อนำดินเค็มใส่รางแล้วนำน้ำมาเทแล้วกวนจนน้ำละลายเกลือจากดิน เมื่อผู้คนสัญจรผ่านไปมาจึงเรียกให้คนมาชิมรสเกลือ เป็น[[ภาษาอีสาน]]ว่า "แจะทำแม้"<ref name=hugubon>[http://www.hugubon.com/local/local-preview/138-all/1325-สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม-อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี]</ref> ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น "แจระแม" และใช้เป็นชื่อเรียกลำห้วยดังกล่าวว่า ''ห้วยแจระแม'' มาจนถึงปัจจุบัน
 
ชุมชนแจระแมได้รับการยกฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม" เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539 ตามประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]] ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแมได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีแยกชุมชนบางส่วนที่เลียบถนนเลี่ยงเมือง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าบ่อ (บ้านท่าบ่อใต้ในปัจจุบัน), หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ให้ไปอยู่ภายใต้การบริหารของ[[เทศบาลตำบลอุบล]] ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในปีเดียวกันนั้น
 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 [[กระทรวงมหาดไทย]]ได้มีประกาศจัดตั้ง[[เทศบาลเมืองแจระแม]] โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม ให้มีขอบเขตพื้นที่การบริหารครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจระแมทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือเขตปกครองของ[[เทศบาลตำบลอุบล]]<ref name=muaeng>{{cite web|url=http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/history|author=เทศบาลเมืองแจระแม|date=2012|accessdate=11 November 2020|website=Jaeramair.go.th|title=ประวัติความเป็นมา|archivedate=26 September 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200926072320/http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/history}}</ref>
 
==ขนาดและที่ตั้ง==
:ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]] และ[[ตำบลขามใหญ่]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี
:ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองกินเพล]] [[อำเภอวารินชำราบ]] และ[[ตำบลหนองบ่อ]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 
===เส้นเวลา===
# 2544: ก่อตั้งเทศบาลตำบลอุบล
 
==ชุมชนและประชากร==
! พ.ศ. 2553<ref name=pop2553>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/53/stat_m53.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703232720/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/53/stat_m53.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2553|date=2011|accessdate=13 October 2020}}</ref>
|-
| ทะเบียนบ้านกลาง ||{{n/a|—}} || align="right"|40|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0
|-
| บ้านท่าบ่อใต้<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 1 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,701|| align="right"|1,719|| align="right"|1,710|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,671|| align="right"|1,680|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,675|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,699|| align="right"|1,707|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,694|| align="right"|1,703
|-
| บ้านท่าบ่อ<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 2 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|3,268|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|3,296|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|3,315|| align="right"|3,355|| align="right"|3,355|| align="right"|3,351|| align="right"|3,333|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|3,320|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|3,376|| align="right"|3,420
|-
| บ้านหนองแก ||หมู่ที่ 3 || align="right"|1,645|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,627|| align="right"|1,631|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,628|| align="right"|1,635|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,611|| align="right"|1,616|| align="right"|1,601|| align="right"|1,584|| align="right"|1,578
|-
| บ้านหนองจาน ||หมู่ที่ 4 || align="right"|1,287|| align="right"|1,278|| align="right"|1,248|| align="right"|1,238|| align="right"|1,222|| align="right"|1,219|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,208|| align="right"|1,217|| align="right"|1,188|| align="right"|1,177
|-
| บ้านทุ่งขุนน้อย ||หมู่ที่ 5 || align="right"|1,225|| align="right"|1,209|| align="right"|1,200|| align="right"|1,187|| align="right"|1,175|| align="right"|1,171|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,160 || align="right"|1,162|| align="right"|1,154|| align="right"|1,153
|-
| บ้านคูเดื่อ ||หมู่ที่ 6 || align="right"|1,093|| align="right"|1,086|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,074|| align="right"|1,087|| align="right"|1,073|| align="right"|1,060|| align="right"|1,051|| align="right"|1,027|| align="right"|1,012|| align="right"|997
|-
| บ้านทับไทย ||หมู่ที่ 7 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,659|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,729|| align="right"|1,788|| align="right"|1,700|| align="right"|1,560|| align="right"|1,447|| align="right"|1,303|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,106|| align="right"|1,112|| align="right"|1,094
|-
| บ้านท่ากกแห่ ||หมู่ที่ 8 || align="right"|397|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|391|| align="right"|393|| align="right"|383|| align="right"|383|| align="right"|382|| align="right"|372|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|363|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|368|| align="right"|370
|-
| บ้านทุ่งหว้า ||หมู่ที่ 9 || align="right"|447|| align="right"|444|| align="right"|441|| align="right"|430|| align="right"|421|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|402|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|409|| align="right"|416|| align="right"|406|| align="right"|388
|-
| บ้านหนองหอยท่าบ่อใต้<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 101 || align="right"|955 || align="right"|829 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|771 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|861 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|1,046 || align="right"|1,121 || align="right"|1,116 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|825 || bgcolor="#FFFF66" align="right"|859 || align="right"|888
|-
| colspan=2 {{n/a|'''รวมตำบลแจระแม'''}}|| align="right"|'''13,6810000'''|| align="right"|'''13,6080000'''|| align="right"|'''13,5710000'''|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|'''13,5400000'''|| align="right"|'''13,5500000'''|| align="right"|'''13,4390000'''|| align="right"|'''13,2670000'''|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|'''12,7440000'''|| bgcolor="#FFFF66" align="right"|'''12,7530000'''|| align="right"|'''12,7680000'''
|}
 
==สถานที่สำคัญ==
6666
* [[มหาวิทยาลัยราชธานี]]
*77777
* [[สรรพสินค้าเซ็นทรัล|เซ็นทรัล อุบลราชธานี]]
* '''[[หาดคูเดื่อ]]''' เป็นหาดทรายขนาดใหญ่ริมฝั่ง[[แม่น้ำมูล]] อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลแจระแม<ref>{{cite web|url=http://www.jaeramair.go.th/index.php/travel/616-travel01-20|title=หาดคูเดื่อ|date=2020|accessdate=12 November 2020|author=[[เทศบาลเมืองแจระแม]]|archivedate=29 September 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200929172335/http://www.jaeramair.go.th/index.php/travel/616-travel01-20}}</ref>
 
==ดูเพิ่ม==
10,166

การแก้ไข