ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองอุบลราชธานี"

ท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลเมืองแจระแม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ[[ตำบลแจระแม]]
* '''เทศบาลตำบลอุบล''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ[[ตำบลขามใหญ่]]และ[[ตำบลแจระแม]] (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแจระแม)
* '''เทศบาลตำบลขามใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอุบล)
* '''[[ตำบลปทุม|เทศบาลตำบลปทุม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปทุมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลหัวเรือ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)|ตำบลหัวเรือ]]ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลหนองขอน]]ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่น้อยทั้งตำบล
10,164

การแก้ไข