ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลแจระแม"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ชุมชนในแถบตำบลแจระแมนั้น เดิมเป็นชุมชนที่ผลิตเกลือสินเธาว์ในสมัยโบราณ โดยใช้ดินเค็มจากลำห้วย ซึ่งใช้เป็นที่สัญจรผ่านไปมาของคนทั่วไป เมื่อนำดินเค็มใส่รางแล้วนำน้ำมาเทแล้วกวนจนน้ำละลายเกลือจากดิน เมื่อผู้คนสัญจรผ่านไปมาจึงเรียกให้คนมาชิมรสเกลือ เป็น[[ภาษาอีสาน]]ว่า "แจะทำแม้"<ref name=hugubon>[http://www.hugubon.com/local/local-preview/138-all/1325-สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม-อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี]</ref> ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น "แจระแม" และใช้เป็นชื่อเรียกลำห้วยดังกล่าวว่า ''ห้วยแจระแม'' มาจนถึงปัจจุบัน
 
ชุมชนแจระแมได้รับการยกฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม" เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539 ตามประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]] ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแมได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีแยกชุมชนบางส่วนที่บริเวณเลียบถนนเลี่ยงเมือง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าบ่อ (บ้านท่าบ่อใต้ในปัจจุบัน), หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ให้ไปอยู่ภายใต้การบริหารของ[[เทศบาลตำบลอุบล]] ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในปีเดียวกันนั้น
 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 [[กระทรวงมหาดไทย]]ได้มีประกาศจัดตั้ง[[เทศบาลเมืองแจระแม]] โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม ให้มีขอบเขตพื้นที่การบริหารครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจระแมทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือเขตปกครองของ[[เทศบาลตำบลอุบล]]<ref name=muaeng>{{cite web|url=http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/history|author=เทศบาลเมืองแจระแม|date=2012|accessdate=11 November 2020|website=Jaeramair.go.th|title=ประวัติความเป็นมา|archivedate=26 September 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200926072320/http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/history}}</ref>
10,131

การแก้ไข