ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210"

== รายชื่อทางแยก ==
{{ทางแยก/เริ่ม
| ประเภท = ถนนทางหลวงแผ่นดิน
| ชื่อ = ถนนบุญยาหาร
| หมายเลข = 212
| ป้าย =
| ทิศทาง = '''อุดรธานี−วังสะพุง''' (ซ้าย: ทิศใต้ , ขวา: ทิศเหนือ)
| อำเภอ = yes
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| ชื่อ = บุญยาหาร
| หมายเลข = 212
| ทิศทาง = อุดรธานี−วังสะพุง
}}
{{ทางแยก
1,508

การแก้ไข