ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

 
==ขนาดและที่ตั้ง==
ตำบลแจระแมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) มีขนาดพื้นที่ 51.01 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ของ[[เทศบาลเมืองแจระแม]] 50 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ของ[[เทศบาลตำบลอุบล]] 1.01 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้<ref name=maeung2>{{cite web|url=http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/general|author=เทศบาลเมืองแจระแม|date=2012|accessdate=12 November 2020|website=Jaeramair.go.th|title=ประวัติความเป็นมา|archivedate=6 August 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200806095944/http://www.jaeramair.go.th/index.php/about-us/general}}</ref>
:ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองขอน]] และ[[ตำบลขามใหญ่]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]]
:ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองกินเพล]] [[อำเภอวารินชำราบ]]
10,171

การแก้ไข