ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม"

ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
====รายชื่อสถานี====
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable"
! colspan = "1" rowspan = "2" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"| รหัสสถานี !! colspan = "2" rowspan = "2" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"| สถานี !! rowspan = "2"style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white" | โครงสร้าง !! rowspan = "2" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"| กม.<br> จากบางซื่อ !! colspan = "2" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"| ขบวนที่จอด !! rowspan = "2" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"| เชื่อมต่อกับ !! colspan = "2" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"| ที่ตั้ง
|-
! style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"|รถไฟฟ้า || style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"|รถทางไกล || colspan = "2" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"| จังหวัด
! รถไฟฟ้า || รถทางไกล || colspan = "2" | จังหวัด
|-
|- style! colspan="16" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white"|หัวลำโพง height- มหาชัย <ref>[http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/3transport/47/47_605.pdf 2pt"โครงการการพัฒนาศูนย์คมนาคมตากสินและโครงการรถไฟสายแม่กลองและส่วนต่อเนื่อง]</ref>
| colspan=12 |
|-
! colspan=12 |หัวลำโพง - มหาชัย <ref>[http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/3transport/47/47_605.pdf โครงการการพัฒนาศูนย์คมนาคมตากสินและโครงการรถไฟสายแม่กลองและส่วนต่อเนื่อง]</ref>
|-
|- style = "background:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}}; height: 2pt"
| colspan=12 |
|-
| bgcolor="#BBEEFF" align="center"colspan = "10" |อุโมงค์ลอดใต้[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]
| [[ไฟล์:SRT Bangkok Commuter Rail Dark Red Line Logo.svg|20px]] RS24 || {{ส|มหาชัย}} || Maha Chai || align=right | n/a || align="center" | ● || align="center"| ● ||
|-
! colspan="11" style="background-color:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}};color:white" | มหาชัย - ปากท่อ <ref>[http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/3transport/47/47_605.pdf โครงการการพัฒนาศูนย์คมนาคมตากสินและโครงการรถไฟสายแม่กลองและส่วนต่อเนื่อง]</ref> <ref>[http://www.otp.go.th/index.php/edureport/view?id=85การศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งทางรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - มักกะสันและช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง] www.otp.go.th สืบค้นเมื่อ 04-04-2563.
|- style = "background:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}}; height: 2pt"
| colspan=11 |
|-
! colspan=11 | มหาชัย - ปากท่อ <ref>[http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/3transport/47/47_605.pdf โครงการการพัฒนาศูนย์คมนาคมตากสินและโครงการรถไฟสายแม่กลองและส่วนต่อเนื่อง]</ref> <ref>[http://www.otp.go.th/index.php/edureport/view?id=85การศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งทางรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - มักกะสันและช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง] www.otp.go.th สืบค้นเมื่อ 04-04-2563.
</ref>
|-
|- style = "background:#{{SRT color|รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม}}; height: 2pt"
| colspan=11 |
|-
| bgcolor="#BBEEFF" align="center"colspan = "10" |สะพานข้าม[[แม่น้ำท่าจีน]]
1,509

การแก้ไข