ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยศเจ้านายไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| [[เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี]]<br><small>(28 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562)</small>[[เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี]]<br><small>(28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)</small>
| สถาปนาโดย[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>อย่างไรก็ตาม ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นพระสนมเอก</ref>
| สถาปนาโดย[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>อย่างไรก็ตาม ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นพระสนมเอก</ref> ภายหลังถูกถอดฐานันดรศักดิ์ เนื่องจากกระทำผิดราชสวัสดิ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/055/T_0001.PDF ประกาศ เรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแห่นง ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา] ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 55 ข. 21 ตุลาคม 2562</ref>ภายหลังทรงพระราชทานฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราคืน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/023/T_0020.PDF?fbclid=IwAR1sTgFJg-LrMtsFkgf3kQvZuaPrURd8midXgH7fEZV_pvFuL58uEOM_eUk "ประกาศเรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา"] (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 2 September 2020.</ref>
|-
| rowspan="3" | '''เจ้าคุณจอมมารดา'''
837

การแก้ไข