ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถิตย์พงษ์ สุขวิมล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ส.ช.2/2|2525}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/159/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน] ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๙, ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕</ref>
* [[ไฟล์:Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรมาลา]] (ร.จ.ม.)
{{ภ.ป.ร.4|2534}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/094/4903.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] หน้า ๔๙๐๓ เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๔, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔</ref>
* [[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] ชั้นที่ 4 (ภ.ป.ร.4)
{{ว.ป.ร.๒|2562}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/021/T_0001.PDF ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์] หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๑ ข, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref>
 
1,540

การแก้ไข