ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถิตย์พงษ์ สุขวิมล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.ป.ช.|2548}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177223.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย] หน้า ๔ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘</ref>
{{ม.ว.ม.|2545}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย] หน้า ๑๐ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕</ref>
{{ส.ช.2/2|2525}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/159/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน] ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๙, ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕</ref>
*[[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 2 (Thailand).png|80px|border]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 (ส.ช.2)
* [[ไฟล์:Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรมาลา]] (ร.จ.ม.)
* [[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9]] ชั้นที่ 4 (ภ.ป.ร.4)
1,485

การแก้ไข