ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถิตย์พงษ์ สุขวิมล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2560}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/053/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] หน้า ๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ข, ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</ref>
{{ม.ป.ช.|2548}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177223.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย] หน้า ๔ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘</ref>
* [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)
{{ม.ว.ม.|2545}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย] หน้า ๑๐ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕</ref>
*[[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 2 (Thailand).png|80px|border]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 (ส.ช.2)
1,540

การแก้ไข