ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 เดือนที่ผ่านมา
# 2544: ก่อตั้งเทศบาลตำบลอุบล
==ชุมชนและประชากร==
ตำบลแจระแมประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ประชากร 4213,028681 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,381 ครัวเรือน จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref name=dopa/>
{| class="wikitable" style="float:right;"
|-
10,130

การแก้ไข