ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

| 2545 || 12,591||+6.48%
|-
| 2547 || 2912,374662||+7.40%
|-
| 2549 || 3112,622698||+7.65%
|-
| 2551 || 3312,934697||bgcolor=#FFFF66|+7.31%
|-
| 2553 || 3512,569768||+4.82%
|-
| 2555 || 3612,764744||bgcolor=#FFFF66|+3.36%
|-
| 2557 || 3813,284439||+4.14%
|-
| 2559 || 4013,159540||+4.90%
|-
| 25602561 || 4013,735608||+1.44%
|-
| 2562 || 42,028||+3.18%
|}
: {{legend2|#FAF0E6FFFF66;|หมายถึง จำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
{| class="wikitable"
|-
| ทะเบียนบ้านกลาง ||{{n/a|—}} || align="right"|4|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0
|-
| บ้านท่าบ่อใต้<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 1 || bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,701|| align="right"|1,719|| align="right"|1,710|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,671|| align="right"|1,680|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,675|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,699|| align="right"|1,707|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,694|| align="right"|1,703
|-
| บ้านท่าบ่อ<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 2 || bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|3,268|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|3,296|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|3,315|| align="right"|3,355|| align="right"|3,355|| align="right"|3,351|| align="right"|3,333|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|3,320|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|3,376|| align="right"|3,420
|-
| บ้านหนองแก ||หมู่ที่ 3 || align="right"|1,645|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,627|| align="right"|1,631|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,628|| align="right"|1,635|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,611|| align="right"|1,616|| align="right"|1,601|| align="right"|1,584|| align="right"|1,578
|-
| บ้านหนองจาน ||หมู่ที่ 4 || align="right"|1,287|| align="right"|1,278|| align="right"|1,248|| align="right"|1,238|| align="right"|1,222|| align="right"|1,219|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,208|| align="right"|1,217|| align="right"|1,188|| align="right"|1,177
|-
| บ้านทุ่งขุนน้อย ||หมู่ที่ 5 || align="right"|1,225|| align="right"|1,209|| align="right"|1,200|| align="right"|1,187|| align="right"|1,175|| align="right"|1,171|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,160 || align="right"|1,162|| align="right"|1,154|| align="right"|1,153
|-
| บ้านคูเดื่อ ||หมู่ที่ 6 || align="right"|1,093|| align="right"|1,086|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,074|| align="right"|1,087|| align="right"|1,073|| align="right"|1,060|| align="right"|1,051|| align="right"|1,027|| align="right"|1,012|| align="right"|997
|-
| บ้านทับไทย ||หมู่ที่ 7 || bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,659|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,729|| align="right"|1,788|| align="right"|1,700|| align="right"|1,560|| align="right"|1,447|| align="right"|1,303|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,106|| align="right"|1,112|| align="right"|1,094
|-
| บ้านท่ากกแห่ ||หมู่ที่ 8 || align="right"|397|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|391|| align="right"|393|| align="right"|383|| align="right"|383|| align="right"|382|| align="right"|372|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|363|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|368|| align="right"|370
|-
| บ้านทุ่งหว้า ||หมู่ที่ 9 || align="right"|447|| align="right"|444|| align="right"|441|| align="right"|430|| align="right"|421|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|402|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|409|| align="right"|416|| align="right"|406|| align="right"|388
|-
| บ้านหนองหอย<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 10 || align="right"|955|| align="right"|829|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|771|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|861|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|1,046|| align="right"|1,121|| align="right"|1,116|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|825|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|859|| align="right"|888
|-
| colspan=2 {{n/a|'''รวมตำบลแจระแม'''}}|| align="right"|'''13,681'''|| align="right"|'''13,608'''|| align="right"|'''13,571'''|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|'''13,540'''|| align="right"|'''13,550'''|| align="right"|'''13,439'''|| align="right"|'''13,267'''|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|'''12,744'''|| bgcolor="#FAF0E6FFFF66" align="right"|'''12,753'''|| align="right"|'''12,768'''
|}
 
10,131

การแก้ไข