ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

 
==ชุมชนและประชากร==
ตำบลหัวเรือแจระแมประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 2210 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 26 ชุมชน ประชากร 42,028 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 215,407381 ครัวเรือน จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref name=dopa/>
{| class="wikitable" style="float:right;"
|-
! colspan="3"|สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร <br> ตำบลขามใหญ่แจระแม <ref name=dopa>{{cite web|author=สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php|title=สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร|date=2020|accessdate=13 October 2020}}</ref>
|-
! ปี (พ.ศ.) !! ประชากร !! ±%
| 2562 || 42,028||+3.18%
|}
ตำบลหัวเรือมีหมู่บ้านภายในเขตปกครองจำนวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 16 ชุมชน (หมู่) ได้แก่<ref name=budget61>{{cite web|url=http://www.huaruea.go.th/images/fileupload/budget61.pdf|title=ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561|date=22 October 2018|accessdate=12 October 2020|author=องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ|website=Huaruea.go.th|archivedate=12 October 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201012153143/http://www.huaruea.go.th/images/fileupload/budget61.pdf}}</ref>
: {{legend2|#FAF0E6;|หมายถึง จำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
{| class="wikitable"
! พ.ศ. 2553<ref name=pop2553>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/53/stat_m53.txt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703232720/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/53/stat_m53.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2553|date=2011|accessdate=13 October 2020}}</ref>
|-
| ทะเบียนบ้านกลาง ||{{n/a|—}} || align="right"|1250|| align="right"|119 || align="right"|119 || align="right"|110 || align="right"|104 || align="right"|96 || bgcolor="#FAF0E6" align="right"|96 || bgcolor="#FAF0E6" align="right"|101 || align="right"| |112|| align="right" |108
|-
| rowspan=2|บ้านขามใหญ่ท่าบ่อใต้<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 1 || align="right"|1,410719|| align="right"|1,393 || align="right"|1,392 || align="right"|1,363 || align="right"|1,335 || align="right"|1,314 || align="right"|1,301 || align="right"|1,269 || bgcolor="#FAF0E6" align="right"|1,267 || align="right"|1,306
|-
| บ้านท่าบ่อ<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 102 || align="right"|23,581296|| align="right"|2,467 || align="right"|2,301 || align="right"|2,115 || align="right"|1,965 || align="right"|1,842 || bgcolor="#FAF0E6" align="right"|1,797 || align="right"|1,798 || align="right"|1,798 || align="right"|1,747
|-
| colspan=2บ้านหนองแก {{n/a|รวมบ้านขามใหญ่}}|หมู่ที่ 3 || align="right"|31,991627|| align="right"|3,860 || align="right"|3,693 || align="right"|3,478 || align="right"|3,300 || align="right"|3,156 || align="right"|3,098 || align="right"|3,067 || align="right"|3,065 || align="right"|3,053
|-
| colspan=2บ้านหนองจาน {{n/a|'''รวมตำบลขามใหญ่'''}}|หมู่ที่ 4 || align="right"|'''421,028'''278|| align="right"|'''41,465''' || align="right"|'''40,735''' || align="right"|'''40,159''' || align="right"|'''39,204''' || align="right"|'''38,284''' || align="right"|'''37,717''' || align="right"|'''36,764''' || align="right"|'''36,126''' || align="right"|'''35,569'''
|-
| บ้านทุ่งขุนน้อย ||หมู่ที่ 5 || align="right"|1,209|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านคูเดื่อ ||หมู่ที่ 6 || align="right"|1,086|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านทับไทย ||หมู่ที่ 7 || align="right"|1,729|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านท่ากกแห่ ||หมู่ที่ 8 || align="right"|391|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านทุ่งหว้า ||หมู่ที่ 9 || align="right"|444|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านหนองหอย<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 10 || align="right"|829|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| colspan=2 {{n/a|'''รวมตำบลแจระแม'''}}|| align="right"|'''13,608'''|| align="right"|'''00000'''|| align="right"|'''000000'''|| align="right"|'''00000'''|| align="right"|'''000000'''|| align="right"|'''00000'''|| align="right"|'''000000'''|| align="right"|'''00000'''|| align="right"|'''000000'''|| align="right"|'''00000'''
|}
 
==สถานที่สำคัญ==
 
10,130

การแก้ไข