ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
</poem>
|}
 
===คำร้องแปลเป็นภาษาไทย===
;บทที่ 1
:''ยืนหยัดและร้องเพลงแซมเบีย ภูมิใจและเป็นอิสระ''
:''ดินแดนแห่งการทำงานและความสุขในความสามัคคี''
:''เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
:''เราชนะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ''
:''ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและเสรี''
;บทที่ 2
 
== สื่อ ==
5,531

การแก้ไข