ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
== พระเกียรติยศ ==
=== พระอิสริยยศ ===
{{กล่องข้อมูล พระยศ|พระนาม=<small>สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ<br>กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ</small>|ธงพระยศ=Male_Royalty%27s_Standard_of_Thailand.svg|การเรียกขาน=ใต้ฝ่าพระบาท|การแทนตน=ข้าพระพุทธเจ้า|การขานรับ=พ่ะย่ะค่ะ/เพคะ}}
* '''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์''' (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2401 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
* '''พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์''' (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2424)
829

การแก้ไข