ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ<br>กรมพระยาดำรงราชานุภาพ</small>
|ธงพระยศ = Male_Royalty%27s_Standard_of_Thailand.svg
|ตราประจำพระองค์ = Damrong Rajanubhab seal (posthumous - Arabic numerals).svg
|การเรียกขาน = ใต้ฝ่าพระบาท
828

การแก้ไข