ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามใหญ่"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 เดือนที่ผ่านมา
* บ้านนาคำ
|}
ทั้งนี้ พื้นที่ของตำบลขามใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวของ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี|ตัวเมืองอุบลราชธานี]] ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ[[กรมการปกครอง]] พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2550 ตำบลขามใหญ่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 55 (21,193 คน และ 32,738 คน ในปี พ.ศ. 2536 และ 2550 ตามลำดับ)<ref name=dopa/> ผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนี้ ทำให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บ้านนาดูนน้อย บ้านหนองมะเขือ และบ้านนาอุดม ในปี พ.ศ. 2533; บ้านดอนแค และบ้านหัวดูน ในปี พ.ศ. 2542; บ้านโชคเมือง ในปี พ.ศ. 2544;<ref name=tambon/> บ้านวนารมย์ และบ้านดงคำอ้อ ในปี พ.ศ. 2545<ref name=pop2545>{{cite web|url=https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/45/stat_m45.xlsx|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200703194137/https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/45/stat_m45.txt|author=สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย|website=Stat.bora.dopa.go.th|archivedate=3 July 2020|title=จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 25622545|date=20202002|accessdate=10 November 2020}}</ref>
 
==ขนาดและที่ตั้ง==
10,132

การแก้ไข