ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามใหญ่"

เพิ่มขึ้น 78 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
* บ้านขามใหญ่
* บ้านหนองเค็ง
* บ้านบ้านก้านเหลือง
* บ้านด้ามพร้า
* บ้านห้วยคุ้ม
* บ้านหัวคำ
* บ้านหนองหว้า
* บ้านขามลุ่ม (หมู่ที่ 10 บ้านขามใหญ่ในปัจจุบัน)
|valign="top" width=10%|
* บ้านหนองปลาปาก
10,130

การแก้ไข