ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามใหญ่"

เพิ่มขึ้น 45 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เมื่อปี พ.ศ. 2551 ประชาชนหมู่ที่ 15 บ้านนาคำ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่มีความประสงค์ที่จะแยกพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวไปรวมกับ[[เทศบาลตำบลอุบล]] เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 15 บ้านนาคำนั้นอยู่ภายใต้การบริหารของเทศบาลตำบลอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับการเดินไปติดต่อราชการยังเทศบาลตำบลขามใหญ่นั้นใช้ระยะเวลาเดินทางนานกว่าการเดินทางไปยังเทศบาลตำบลอุบล ทำให้ประชาชนไม่สะดวกต่อการเดินทาง แต่ความต้องการในประเด็นดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ[[กระทรวงมหาดไทย]]<ref name=nakham>{{cite web|url=http://law.moi.go.th/2551/22551082265k.doc|title=รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 65/2551|author=สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย|date=22 August 2008|accessdate=10 November 2020|archivedate=10 November 2020|archiveurl=https://archive.org/details/22551082265k}}</ref> เช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้น ในปี พ.ศ. 2554 ประชาชนในหมู่ที่ 23 บ้านวนารมย์มีความต้องการที่จะโอนย้ายพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวให้ไปอยู่ภายในเขตปกครองของ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]] แต่ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมาย<ref name=wanarom>{{cite web|url=http://www.law.moi.go.th/pdf/1_2554_02_28_15_.pdf|title=รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ครั้งที่ 15/2554|author=สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย|date=28 February 2011|accessdate=10 November 2020|archivedate=|archiveurl=}}</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]เพื่อเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและยกฐานะของ[[เทศบาลตำบลขามใหญ่]]เป็น ''เทศบาลนครขามใหญ่'' โดยยุบ[[ตำบลปทุม|เทศบาลตำบลปทุม]] เพื่อควบรวมเข้ากับ[[ตำบลไร่น้อย|องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย]]กับและ[[เทศบาลตำบลขามใหญ่]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลนครขามใหญ่ แต่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่<ref name=khamyai>{{cite web|url=https://mgronline.com/local/detail/9630000022820|title=ไม่คืบ! ชาวบ้านทวงถามค้านควบรวมเทศบาลนครขามใหญ่|date=6 March 2020|accessdate=10 November 2020|author=ผู้จัดการออนไลน์|website=Mgronline.com|archivedate=9 November 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201109175302/https://mgronline.com/local/detail/9630000022820}}</ref>
==ประวัติ==
ตำบลขามใหญ่ได้รับการจดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462 ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองอุบลราชธานี ในช่วงราวปี พ.ศ. 2532 มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่<ref name=tambon/>
10,131

การแก้ไข