ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามใหญ่"

เพิ่มขึ้น 106 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ตำบลขามใหญ่''' เป็นตำบลใน[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|อำเภอเมืองฯ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 ซึ่งมี 15 หมู่บ้านในขณะนั้น<ref name=tambon>{{cite web|url=https://www.thaitambon.com/tambon/340108/shop|website=Thaitambon.com|author=อินโฟซินเทค|date=2000|accessdate=10 November 2020|archivedate=21 October 2018|archiveurl=https://web.archive.org/web/20181021141808/https://www.thaitambon.com/tambon/340108/shop|title=ข้อมูลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี}}</ref> ปัจจุบัน ตำบลขามใหญ่มีประชากร 42,028 คน<ref name=pop2562/> แบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน 26 ชุมชน (หมู่)<ref name=pop2562/><ref name=pop2553/> พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ[[เทศบาลตำบลขามใหญ่]] โดยพื้นที่บางส่วนของชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านก้านเหลือง, หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาปาก, หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ และหมู่ที่ 18 บ้านดอนกลาง ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ[[เทศบาลตำบลอุบล]]<ref name=tambon/>
 
เมื่อปี พ.ศ. 2551 ประชาชนหมู่ที่ 15 บ้านนาคำ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่มีความประสงค์ที่จะแยกพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวไปรวมกับ[[เทศบาลตำบลอุบล]] เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 15 บ้านนาคำนั้นอยู่ภายใต้การบริหารของเทศบาลตำบลอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับการเดินไปติดต่อราชการยังเทศบาลตำบลขามใหญ่นั้นใช้ระยะเวลาเดินทางนานกว่าการเดินทางไปยังเทศบาลตำบลอุบล ทำให้ประชาชนไม่สะดวกต่อการเดินทาง แต่ความต้องการในประเด็นดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ[[กระทรวงมหาดไทย]]<ref name=nakham>{{cite web|url=http://law.moi.go.th/2551/22551082265k.doc|title=รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 65/2551|author=สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย|date=22 August 2008|accessdate=10 November 2020|archivedate=10 November 2020|archiveurl=https://archive.org/details/22551082265k}}</ref> เช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้น ในปี พ.ศ. 2554 ประชาชนในหมู่ที่ 23 บ้านวนารมย์มีความต้องการที่จะโอนย้ายพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวให้ไปอยู่ภายในเขตปกครองของ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]] แต่ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมาย<ref name=wanarom>{{cite web|url=http://www.law.moi.go.th/pdf/1_2554_02_28_15_.pdf|title=รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ครั้งที่ 15/2554|author=สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย|date=28 February 2011|accessdate=10 November 2020|archivedate=|archiveurl=}}</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]เพื่อเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและยกฐานะของ[[เทศบาลตำบลขามใหญ่]]เป็น ''เทศบาลนครขามใหญ่'' โดยยุบ[[ตำบลปทุม|เทศบาลตำบลปทุม]] รวม[[ตำบลไร่น้อย|องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย]]กับ[[เทศบาลตำบลขามใหญ่]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลนครขามใหญ่ แต่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่<ref name=khamyai>{{cite web|url=https://mgronline.com/local/detail/9630000022820|title=ไม่คืบ! ชาวบ้านทวงถามค้านควบรวมเทศบาลนครขามใหญ่|date=6 March 2020|accessdate=10 November 2020|author=ผู้จัดการออนไลน์|website=Mgronline.com|archivedate=9 November 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201109175302/https://mgronline.com/local/detail/9630000022820}}</ref>
10,130

การแก้ไข