ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามใหญ่"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ตำบล | name = หัวเรือ | english = Kham Yai | province = อุบลราชธานี | district = เม...)
 
| 2562 || 42,028||+3.18%
|}
ตำบลหัวเรือมีหมู่บ้านภายในเขตปกครองจำนวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 16 ชุมชน (หมู่) ได้แก่<ref name=budget61>{{cite web|url=http:dopa//www.huaruea.go.th/images/fileupload/budget61.pdf|title=ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561|date=22 October 2018|accessdate=12 October 2020|author=องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ|website=Huaruea.go.th|archivedate=12 October 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201012153143/http://www.huaruea.go.th/images/fileupload/budget61.pdf}}</ref>
: {{legend2|#FAF0E6;|หมายถึง จำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
{| class="wikitable"
| colspan=2 {{n/a|'''รวมตำบลขามใหญ่'''}}|| align="right"|'''42,028'''|| align="right"|'''41,465'''|| align="right"|'''40,735'''||align="right"|'''40,159'''|| align="right"|'''39,204'''|| align="right"|'''38,284'''|| align="right"|'''37,717'''|| align="right"|'''36,764'''|| align="right"|'''36,126'''|| align="right"|'''35,569'''
|}
 
==สถานที่สำคัญ==
* [[สวนสัตว์อุบลราชธานี]] ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการฟื้นฟูระบบนิเวศน์<ref>{{cite web|url=http://www.ubon.zoothailand.org/ewt_news.php?nid=183|title=ประวัติความเป็นมา สวนสัตว์อุบลราชธานี|date=2016|author=สวนสัตว์อุบลราชธานี|website=Ubon.zoothailand.org|archivedate=25 September 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200925070730/http://www.ubon.zoothailand.org/ewt_news.php?nid=183}}</ref>
10,131

การแก้ไข