ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครสมุทรสาคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| อำเภอ = เมืองสมุทรสาคร
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชัย [[อำเภอเมืองสมุทรสาคร]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]] รหัสไปรษณีย์ 74000
| นายกเทศมนตรี = นายสุภาพไม่มีนายกเทศมนตรี แซ่เฮ้ง ตอนนี้
<!-- ข้อมูลตัวเลข -->
| พื้นที่ = 10.33
ผู้ใช้นิรนาม