ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตัวแทนประเทศไทยในงานประกวดความงามนานาชาติ"

*[https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=beauty-queen&month=01-2009&date=01&group=3&gblog=58 สรุปผลงานของสาวไทย ในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2008]
* [https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=beauty-queen&month=01-2010&date=05&group=3&gblog=75 สรุปผลงานของสาวไทย ในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2009]
* [https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=beauty-queen&month=01-2011&date=05&group=3&gblog=91 สรุปผลงานของสาวไทย ในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2010], [https://picpost.postjung.com/106008.html รวมสุดยอดสาวไทย 2010]
* [https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=beauty-queen&month=01-2012&date=28&group=3&gblog=107 สรุปผลงานของสาวไทย ในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2011]
* [https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beauty-queen&month=01-01-2014&group=3&gblog=135 สรุปผลงานของสาวไทย ในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2013]
391

การแก้ไข