ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
*{{ม.ป.ช.|2555}}<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/018/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล)], เล่ม ๑๒๙, ตอน ๑๘ ข, วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒ </ref>
{{ม.ว.ม.|25472551}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/02551/B/00150716016/1.PDF</ref>{{ท.จ.ว.|2562}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF</ref>{{ท.ช.|ปี=2543}}{{ท.ม.|ปี=2537}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/025V002/1.PDF</ref>{{ร.ง.ภ.|2548}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ" [กระทรวงกลาโหม]] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177252.PDF , เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒๓ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๔</ref>
{{ม.ว.ม.|2551}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/016/1.PDF</ref>{{ป.ช.|2549}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/025/2.PDF</ref>
{{ป.ม.|2547}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00150716.PDF</ref>{{ท.จ.ว.|2562}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF</ref>{{ท.ช.|ปี=2543}}{{ท.ม.|ปี=2537}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/025V002/1.PDF</ref>{{ร.ง.ภ.|2548}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ" [กระทรวงกลาโหม]] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177252.PDF , เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒๓ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๔</ref>
{{ร.จ.ม.|2537}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/B/004V16/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา] หน้า ๒๔ เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗</ref>
{{ว.ป.ร.๓|2562}} <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ], เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒</ref>
1,454

การแก้ไข