ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าฟ้ากุณฑล"

ย้อนการแก้ไขที่ 9015256 สร้างโดย 171.96.174.87 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9015256 สร้างโดย 171.96.174.87 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| ภาพ =
| พระนาม =
| วันประสูติ = 25
| วันสิ้นพระชนม์ =
| พระอิสริยยศ = เจ้าฟ้า