ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
!จังหวัด
|-
|! colspan="16" align="center" style="background-color:#00FF00green;color:white" |'''''ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี'''''
|-
|'''{{สรฟ|ชุมทางบ้านภาชี}}'''
1,488

การแก้ไข