ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
!จังหวัด
|-
|! colspan="13" style="background-color:green;color:white"|'''''กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี'''''
|-
|{{สรฟ|กรุงเทพ}}
1,513

การแก้ไข