ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มณฑลไหหลำ"

เพิ่มขึ้น 2,783 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มหัวเรื่อง ประวัติ
(เพิ่มหัวเรื่อง ประวัติ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
'''มณฑลไหหลำ''' หรือ '''ไห่หนาน''' ({{zh|s={{Audio|Hainan.ogg|海南|help=no}}}}) เป็น[[มณฑลของประเทศจีน|มณฑล]]ของ[[ประเทศจีน|สาธารณรัฐประชาชนจีน]]ที่มีขนาดเล็กที่สุด ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะใน[[ทะเลจีนใต้]] โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไหหลำ ซึ่งมี[[ช่องแคบฉฺยงโจว]]คั่นกลางระหว่าง[[คาบสมุทรเหลย์โจว]]ของ[[มณฑลกวางตุ้ง]]กับเกาะไหหลำ เมื่อชาวจีนพูดเกี่ยวกับ "ไห่หนาน" ในภาษาจีน มักจะหมายถึงเฉพาะเกาะไหหลำ เมื่อพูดถึงมณฑลไหหลำจะใช้คำว่า "ไห่หนานเฉิ่ง" เมืองเอกคือ [[ไหโข่ว]]
 
== ประวัติ ==
 
<!--ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1980 เกาะไหหลำยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง ขณะนั้นมีความกระตือรือร้นโดยผู้บริหารเขตพิเศษไห่หนาน Lei Yu ที่ต้องการแยกห่หนานออกจากมณฑลกวางตุ้งให้มีสถานะมณฑล(แห่งใหม่) [11] โดยอ้างปัจจัยทางการตลาดและการลงทุน โดยเฉพาะการสร้างสถานะในการเป็นแหล่งพักของสินค้าปลอดภาษีซึ่งนำเข้าจากฮ่องกง ได้แก่รถยนต์และรถบรรทุกที่ผลิตจากญี่ปุ่น และส่งไปขายยังแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการส่งโทรทัศน์ เครื่องบันทึกวิดีโอ และรถจักรยานยนต์ไปยังแผ่นดินใหญ่ ซึ่งงบประมาณถูกนำมาจากกองทุนของรัฐบาลกลางปี ​​1983 ซึ่งกำหนดไว้สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของเกาะ (ถนนทางรถไฟสนามบินท่าเรือ) ในช่วงสิบปีข้างหน้า [ต้องการอ้างอิง]-->
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ได้กลายเป็นเขตปกครองไห่หนาน (海南行政区) โดยรัฐบาลจีน ซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง และแยกมณฑลออกจากกวางตุ้ง ในปี 2531 หลังการแยกออกเป็นมณฑล ไห่หนานถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุนโดยจากนักลงทุนชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งจัดอยู่ใน [[เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน]] (SEZs) ส่วนหนึ่งของ[[การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
4,519

การแก้ไข