ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรอาระเบียใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
}}
[[Image:Panel Almaqah Louvre DAO18.jpg|thumb|ตัวอักษรอาระเบียใต้ที่กล่าวถึงการสรรเสริญเทพ[[อัลมะเกาะฮ์]]]]
'''อักษรอาระเบียใต้<span lang="th" dir="ltr">อั</span>กษรอาระเบียใต้''' (อักษรอาระเบียใต้: 𐩣𐩯𐩬𐩵 ''ms<sup>3</sup>nd''; ปัจจุบัน {{lang-ar|الْمُسْنَد}} ''musnad'') เป็นอักษรที่แยกมาจาก[[อักษรโปรโต-ซิเนติก]] ที่ใช้ในตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล <ref>Fattovich, Rodolfo, "Akkälä Guzay" in Uhlig, Siegbert, ed. ''Encyclopaedia Aethiopica: A-C''. Wiesbaden: Otto Harrassowitz KG, 2003, p. 169.</ref>
 
==การใช้งาน==
ผู้ใช้นิรนาม