ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศตะวันออก''' จรด[[ประเทศกัมพูชา]]
* '''ทิศใต้''' จรด[[อ่าวไทย]]
* '''ทิศตะวันตก''' จรดอ่าวไทยและภาคกลาง
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
68

การแก้ไข