ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ฉบับร่าง"

:* รับผิดชอบต่อการตัดสินของคุณในการเปลี่ยนบทความเป็นฉบับร่างตามคำอธิบายทั่วไปที่ [[วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ#ภาระความรับผิด]]
ผู้ใช้คนอื่น (รวมถึงผู้เขียนหน้า) มีสิทธิ์ในการคัดค้านการย้ายหน้าและขอให้มีการอภิปรายก่อนได้ ถ้ามีข้อสรุปว่าคัดค้าน ให้ย้ายหน้ากลับไปยังสเปซหลัก
 
การย้ายเนมสเปซฉบับร่างกระทำได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุบัญชีเกิน 1 เดือนเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นตัวกรองจะห้ามลบป้ายฉบับร่าง
 
== การลบฉบับร่าง ==