ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลโอนิด เบรจเนฟ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
เลโอนิด เบรสเนฟ ดำรงตำแหน่ง[[เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต]] หรืออีกนัยหนึ่งประธานาธิบดี ตลอดมาจนกระทั่ง[[อสัญกรรมและรัฐพิธีศพของเลโอนิด เบรจเนฟ|ถึงแก่อสัญกรรม]]เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2525]] สิริอายุได้ 75 ปี
 
==มรดก==
{{โครง-ส่วน}}
 
==อ้างอิง==
5,531

การแก้ไข