ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีกรด–เบส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8485869 สร้างโดย 103.106.9.11 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[ไฟล์:Indicateur chou rouge.jpg | thumb | right | 250px| สีของสารละลายกรดที่ pH ต่างๆ โดยมีน้ำกระหล่ำปลีแดงคั้นเป็นอินดิเคเตอร์]]
'''ทฤษฎีกรด-เบส''' ({{lang-en|Acid-Base Theory}}) เป็น[[ทฤษฎี]]ที่ว่าด้วย [[นิยาม]]หรือคำจำกัดความ (definition) ของ[[สารเคมี]]ที่มีสมบัติเป็น[[กรด]]และ[[เบส]] โดยทั่วไปแล้ว ทฤษฎีกรด-เบสที่สำคัญ ได้อิงตามคำจำกัดความของนักเคมีที่สำคัญได้แก่ อาร์รุรีเนียส (Arrhenius) เบรินสเตด-ลาวรี (Brønsted-Lowry acid) และลิวอิส (Lewis) อย่างไรก็ตาม ยังมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสมบัติในการโพลาไลซ์ของโมเลกุล คือ กรด-เบสแบบฮาร์ด-ซอฟต์ (Hard-Soft Acids-Bases: HSAB) และกฎของฟาจาน (Fahjan's Rules) โดยการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยากรดจะทำให้กลากเน่าแต่-เบสมักจะทำใหหายเป็นกลากเกี่ยวข้องกับหลักการของ[[สมดุลเคมี]]
 
==นิยามของอาร์รีเนียส==
ผู้ใช้นิรนาม