ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.ป.ช.|2548}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177223.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๒๒ หน้า ๒</ref>
{{ม.ว.ม.|2547}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00150716.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๒๑ หน้า ๑๑</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|ปี=2516}}{{ท.จ.ฝ่ายหน้า|ปี=2514}}{{ภ.ป.ร.3|2497}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/044/1575.PDF]</ref>
{{ว.ป.ร.๑|2562}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/022/T_0002.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] หน้า ๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref>
{{ร.จ.ท.9|ปี=2503}}
1,563

การแก้ไข