ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามสุลต่านแห่งออตโตมัน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| 14
| [[Ahmedสุลต่านอะเหม็ดที่ I1|อะเหม็ดที่ 1]]<br /><small>''BAḪTī (ผู้โชคดี)''</small>
| [[ไฟล์:Sultan I. Ahmet.jpg|100px]]
| 21 ธันวาคม 1603
|-
| 17
| [[Muradสุลต่านมูรัดที่ IV4|มูรัดที่ 4]]<br /><small> ''SAHİB-Î KIRAN''<br /> ''ผู้พิชิต[[แบกแดด]]'' <br /> ''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br /><small>{{Nastaliq|غازى}}</small>
| [[ไฟล์:IV. Murat.jpg|100px]]
| 10 กันยายน 1623
|-
| 18
| [[Ibrahim of the Ottoman Empireสุลต่านอิบราฮิม|อิบราฮิม]]<br /><small>''DELİ (ผู้วิปลาส)'' <br /> ''ผู้พิชิต[[ครีต]]''<br /> ''ŞEHÎD'' </small>
| [[ไฟล์:Ibrahim I.jpg|100px]]
| 9 กุมภาพันธ์ 1640
*โอรสอะเหม็ดที่ 1 กับ[[โคเซม สุลต่าน]];
*ถูกถอดใน 8 สิงหาคม 1648 ในการยึดอำนาจโดย [[Sheikh ul-Islam|ชีค อุล-อิสลาม]]
*ถูกรัดพระศอจนสวรรคตที่[[Istanbul|อิสตันบุล]]ใน 18 สิงหาคม 1648<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF3765F020A27124F8 | title = Sultan İbrahim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref> ตามคำสั่ง[[Grand Vizier|แกรนด์วิเชียร์]] [[Mawlawi Order|เมฟเลวี]] เมห์เหม็ด ปาชา ''(Sofu Mehmed Pasha)''.
|-
| 19
| [[Mehmedสุลต่านเมห์เหม็ดที่ IV4|เมห์เหม็ดที่ 4]]<br /><small>''AVCI (ผู้ล่า)''</small><br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br /><small>{{Nastaliq|غازى}}</small>
| [[ไฟล์:4. Mehmet.jpg|100px]]
| 8 สิงหาคม 1648
|-
| 20
| [[Suleimanสุลต่านสุลัยมานที่ II2|สุไลยลัยมานที่ 2]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br />
| [[ไฟล์:Süleyman II.jpg|100px]]
| 8 พฤศจิกายน 1687
|-
| 21
| [[Ahmedสุลต่านอะเหม็ดที่ II2|อะเหม็ดที่ 2]]<br /><small>''ḪĀN ĠĀZĪ (เจ้าชายนักรบ)''</small>
| [[ไฟล์:Ahmet II.jpg|100px]]
| 22 มิถุนายน 1691
| [[ไฟล์:Tughra of Ahmed II.JPG|80px|Tughra of Ahmed II]]
| align="left" |
*โอรสอิบราฮิมกับ[[Muazzez Sultan|มูอัซเซส สุลต่าน]];
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF63739B4BDC036722 | title = Sultan II. Ahmed Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 22
| [[Mustafaสุลต่านมุสทาฟาที่ II2|มุสตาทาฟาที่ 2]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small>
| [[ไฟล์:II. Mustafa.jpg|100px]]
| 6 กุมภาพันธ์ 1695
|-
| 23
| [[Ahmedสุลต่านอะเหม็ดที่ III3|อะเหม็ดที่ 3]]<br /><small>''[[สุลต่าน]][[Tulip Era in the Ottoman Empire|สมัยทิวลิป]]''</small> <br /><small>''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:III. Ahmet.jpg|100px]]
| 22 สิงหาคม 1703
|-
| 25
| [[Osmanสุลต่านออสมันที่ III3|ออสมานสมันที่ 3]]<br /><small>''SOFU (ผู้มีความศรัทธา)''</small>
| [[ไฟล์:OsmanIII.jpg|100px]]
| 13 ธันวาคม 1754
| [[ไฟล์:Tughra of Osman III.JPG|80px|Tughra of Osman III]]
| align="left" |
*โอรสมุสตาฟาที่ 2 กับ [[Şehsuvar Sultan|เซสุวาร์ สุลต่าน]];
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF12FDA3BC6C07BFB6 | title = Sultan III. Osman Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 26
| [[Mustafaสุลต่านมุสทาฟาที่ III3|มุสตาทาฟาที่ 3]]<br /><small>''YENİLİKÇİ (ผู้สร้างนวัตกรรมแรก)''</small>
| [[ไฟล์:Mustafa3.jpg|100px]]
| 30 ตุลาคม 1757
|-
| 27
| [[Abdulสุลต่านอับดุล Hamidฮามิดที่ I1|อับดุล ฮามิดที่ 1]]<br /><small>''Abd ūl-Hāmīd (ผู้รับใช้พระเจ้า)''<br /> ''ISLAHATÇI (ผู้ปรับปรุง)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:Abdulhamid I.jpg|100px]]
| 21 มกราคม 1774
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülhamid I.JPG|80px|Tughra of Abdul Hamid I]]
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 3 กับ [[Şermi Kadın|เซอร์มิ คาดิน]];
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FFA7C2563442DA77E3 | title = Sultan I. Abdülhamit Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
 
| 28
| [[Selimสุลต่านเซลิมที่ III3|เซลิมที่ 3]]<br /><small>''BESTEKÂR (คีตกวี)'' <br /> ''NİZÂMÎ (เจ้าระเบียบ)'' <br /> ''ŞEHÎD (ผู้พลีชีพ)'' </small>
| [[ไฟล์:III. Selim.jpg|100px]]
| 7 เมษายน 1789
*โอรสมุสตาฟาที่ 3 กับ [[Mihrişah Sultan|มิฮ์ริชาห์ สุลต่าน]]
*ถูกถอดจากราชสมบัติจาก[[Ottoman coups of 1807–08|การปฏิวัติเจเนสซารี]]นำโดย[[Kabakçı Mustafa|คาบักซิ มุสตาฟา]] เพื่อต้านการปฏิรูปของพระองค์
*ถูกปลงพระชนม์ที่อิสตันบุล 28 กรกฎาคม 1808<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FFD66033042BB56AC7 | title = Sultan III. Selim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref> ตามคำสั่งของ[[Ottoman Sultan|สุลต่าน]][[Mustafaสุลต่านมุสทาฟาที่ IV4|มุสตาทาฟาที่ 4]]
|-
| 29
| [[Mustafaสุลต่านมุสทาฟาที่ IV4|มุสตาฟาที่ 4]]
| [[ไฟล์:IV. Mustafa.jpg|100px]]
| 29 พฤษภาคม 1807
| [[ไฟล์:Tughra of Mustafa IV.JPG|80px|Tughra of Mustafa IV]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลฮามิดที่ 1 กับ[[Sineperver Sultan|ซิเนเพอร์เวอร์ สุลต่าน]];
*ถูกถอดใน[[Ottoman coups of 1807–08|การกบฏ]]นำโดย [[Alemdar Mustafa Pasha|อัลเดมาร์ มุสตาฟา ปาชา]]
*ถูกปลงพระชนม์ที่อิสตันบุล 17&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;1808<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF6B1EAE8878B0E38D | title = Sultan IV. Mustafa Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref> ตามคำสั่งของ[[Ottoman Sultan|สุลต่าน]][[Mahmudสุลต่านมาห์หมุดที่ II2|มาห์หมุดที่ 2]]
|-
| colspan=7 style="background:#B9B9B9" | [[Decline and modernization of the Ottoman Empire|จักรวรรดิออตโตมันสมัยใหม่]]<br /><small>(1827 – 1908)</small>
|-
| 30
| [[Mahmudสุลต่านมาห์หมุดที่ II2|มาห์หมุดที่ 2]]<br /><small>''İNKILÂPÇI (นักปฏิรูป)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:Mahmud II.jpg|100px]]
| 28 กรกฎาคม 1808
| [[ไฟล์:Tughra of Mahmud II.JPG|80px|Tughra of Mahmud II]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลฮามิดที่ 1 กับ[[Nakşidil Sultan|นักซิดิล สุลต่าน]] (พระชนนีบุญธรรม);
*ยกเลิก [[Janissaries|จานิสซารี]] สืบเนื่องมาจาก [[The Auspicious Incident|เหตุการณ์มหามงคล]] ใน 1826;
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF3E25556277459A0C | title = Sultan II. Mahmud Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 31
|[[สุลต่านอับดุล เมจิดที่ 1|อับดุล เมจิดที่ 1]]<br /><small>''TANZİMÂTÇI <br />(The Strong Reformist or<br />The Advocate of Reorganization)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[ไฟล์:Sultan Abdulmecid Pera Museum 3 b.jpg|135x135px]]
| 1 กรกฎาคม 1839
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülmecid I.JPG|80px|Tughra of Abdulmejid I]]
| align="left" |
*โอรสมาห์หมุดที่ 2 กับ[[Bezmiâlem Sultan|เบซมีอาเลียม สุลต่าน]]
*ประกาศ[[Hatt-i Sharif|พระบรมราชโองการ(]] [[Hatt-i Sharif|Hatt-ı Sharif) แห่งกึลฮาเน ''(Tanzimât Fermânı)'']] ที่เปิดตัวสมัย [[Tanzimat]] ของการปฏิรูปและการปรับโครงสร้างองค์กรใน 3&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;1839 ตามคำสั่งนักปฏิรูป [[Grand Vizier|แกรนด์วิเชียร์]] [[Koca Mustafa Reşid Pasha|มุสตาฟา ระชิด ปาชา]]
*รับรอง[[Hatt-ı Hümayun|Islâhat Hatt-ı Hümayun (พระบรมราชโองการ) ''(Islâhat Fermânı)'']] ใน 18&nbsp;กุมภาพันธ์&nbsp;1856;
|-
| 32
|[[สุลต่านอับดุล อะซีซ|อับดุลลาซิ อะซีซ]]<br /> <small> ''BAḪTSIZ (ผู้โชคร้าย)'' </small><br /><small> ''ŞEHĪD (ผู้พลีชีพ)'' </small>
| [[ไฟล์:Abdulaziz.jpg|146x146px]]
| 25 มิถุนายน 1861
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülaziz.JPG|80px|Tughra of Abdülaziz]]
| align="left" |
*โอรสมาห์หมุดที่ 2 กับ [[Pertevniyal Sultan|เปอร์เนฟนิยาล สุลต่าน]]
*ถูกถอดโดยคณะเสนาบดี;
*ถูกพบว่าสวรรคต (อัตวินิบาตกรรมหรือปลงพระชนม์) 5 วันต่อมา<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF02887D8ABC12653B | title = Sultan Abdülaziz Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
| [[ไฟล์:Tughra of Murad V.JPG|80px|Tughra of Murad V]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Şevkefza Kadın|เซฟเคฟซา คาดึน]];
*ถูกถอดเนื่องประชวรทางจิต
*ถูกคุมพระองค์ใน[[Çırağan Palace|วังซิราอัน]] สวรรคต 29&nbsp;สิงหาคม&nbsp;1904.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF133DF7E081CE0541 | title = Sultan V. Murad Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 34
| [[สุลต่านอับดุล ฮามิดที่ 2|อับดุล ฮามิดที่ 2]] <br /> <small>''Ulû Sultân Abd ūl-Hāmīd Khan''<br />
(''The Sublime Khan'')</small>
| [[ไฟล์:Abdul Hamid 2.jpg|140x140px]]
| [[ไฟล์:Tughra of Abdülhamid II.svg|80px|Tughra of Abdul Hamid II]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Tirimüjgan Kadın|ติริมูจกัน คาดึน]] ต่อมาเป็นราชบุตรบุญธรรม [[Perestu Kadın|เปเรสตู คาดึน]]).
*มีพระราชานุญาตอย่างไม่เต็มพระทัยให้ตั้ง[[First Constitutional Era (Ottoman Empire)|สมัยปฐมรัฐธรรมนูญ]] ใน 23&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;1876 และทรงระงับใน 13&nbsp;กุมภาพันธ์&nbsp;1878;
*ถูกบีบให้ฟื้นฟู[[Second Constitutional Era (Ottoman Empire)|สมัยรัฐธรรมนูญที่ 2]] ใน 3&nbsp;กรกฎาคม&nbsp;1908
| [[ไฟล์:Tughra of Mehmed V.svg|80px|Tughra of Mehmed V]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Gülcemal Kadın|กุลซีมาล คาดึน]];
*ทรงราชย์ในฐานะ [[figurehead|หุ่นเชิด]]ของ[[Mehmed Talat|เมห์เหม็ด ตาลัต]], [[İsmail Enver|อิสมาอิล เอนเวอร์]] และ [[Ahmed Djemal|อะเหม็ด ซีมาล ปาชา]] จนสวรรคต<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF181C1E909B6AD5ED | title = Sultan V. Mehmed Reşad Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 36
| [[Mehmedสุลต่านเมห์เหม็ดที่ VI6|เมห์เหม็ดที่ 6]]<br /><small>''VAHDETTİN (Wāhīd ād-[[Dīn]])''
(''[[Wahdat al wajood|The Unifier]] of [[Dīn]] ([[Islam]])''
หรือ
|-
| —
| [[Abdulmejid II|อับดุล เมจิดที่ 2]]
| [[ไฟล์:Portrait Caliph Abdulmecid II.jpg|100px]]
| 18 พฤศจิกายน 1922
5,494

การแก้ไข