ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติสยามจากธงช้างเป็นธงไตรรงค์ในหัวข้อคณะกรรมการร่างกฎหมายชุดที่สาม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
}}
 
'''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์''' (ภาษาอังกฤษ:Civil and Commercial Code)([[คำย่อ|ย่อ]]: '''ป.พ.พ.''') เป็น[[ประมวลกฎหมายแพ่ง]] อันเป็น[[กฎหมายสารบัญญัติ]] (substantive law) แห่ง[[ประเทศไทย]] เริ่มร่างครั้งแรกใน [[รัตนโกสินทรศก|ร.ศ.]] 127 ตรงกับ [[พ.ศ. 2451]] ในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ภายหลังการประกาศใช้[[กฎหมายลักษณะอาญา]]เมื่อปีเดียวกัน เพื่อริเริ่มขอยกเลิกบรรดาสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำไว้กับต่างประเทศอันมีผลให้สยามต้องเสียเปรียบในด้าน[[สิทธิสภาพนอกอาณาเขต]]และเอกราชทางการศาล<ref name = Sawaeng-204>แสวง บุญเฉลิมวิภาศ, 2552: 204.</ref>
 
การจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนั้นมี [[เบือร์แกร์ลีเชสเกเซทซ์บุค|ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน]] (Bürgerliches Gesetzbuch) และ[[ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น]] ({{nhg2|民法|Minpō}}) เป็นแม่แบบหลัก กับทั้งมี[[ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส]] (Code civil des Français) และ[[ประมวลกฎหมายแพ่งสวิส]] (Zivilgesetzbuch) เป็นแม่แบบรอง ประกอบกับกฎหมายเดิมของสยามเอง กับทั้งกฎหมายของชาติอื่น ๆ และกฎหมายระหว่างประเทศอีกประปราย<ref name = Chanchai-68/> โดยงานร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดำเนินไปอย่างเชื่องช้า เฉพาะการร่างบรรพแรกจากที่วางโครงการไว้ทั้งหมดหกบรรพนั้น ก็กินเวลานานถึงสิบห้าปี ใช้งบประมาณมหาศาล และมีการเปลี่ยนคณะกรรมการร่างถึงสี่ชุด ทุกชุดมีชาวฝรั่งเศสเป็นสมาชิก โดยเฉพาะชุดแรกเป็นชาวฝรั่งเศสทั้งหมด หลังจากนั้นจึงเริ่มทยอยร่างและประกาศใช้บรรพอื่น ๆ จนครบ ทั้งหมดกินเวลากว่าสามสิบปี ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมาจนปัจจุบันตามสถานการณ์
758

การแก้ไข