ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อัพเดท ก.ย.2563)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล บริษัท|ชื่อ=ACE (บริษัท Absolute Clean Energy)|ประเภท=ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค|ประเทศ=ไทย|ที่ตั้ง=อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ 140/6 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500|อุตสาหกรรม=โรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน|เจ้าของ=กลุ่มทรงเมตตา|เว็บไซต์=http://www.ace-energy.co.th/th/home}}
{{กล่องข้อมูล บริษัท|ชื่อ=บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)|ประเภท=บริษัทมหาชน (SET100 : ACE)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค|ประเทศ=ไทย|ที่ตั้ง=อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ 140/6 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500|อุตสาหกรรม=โรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน|เว็บไซต์=www.ace-energy.co.th|ก่อตั้ง=1 ธันวาคม 2558 (อย่างเป็นทางการ)|บุคคลากรหลัก=น.ส.จิรฐา ทรงเมตตา (ประธานกรรมการบริหาร)}}
 
'''บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)''' (Absolute Clean Energy (ย่อ: ACE)) ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์พืชพลังงาน ปลูกไม้โตเร็ว ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก และเป็นผู้จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก เช่น ไม้อัดแข็งความหนาแน่นสูง (Hardboard) ไม้สับ (Wood chip) เป็นต้น รวมถึงประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง<ref>{{cite news|url=https://www.kaohoon.com/content/267157|title=“แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 1,818 ล้านหุ้น หวังนำเงินขยายธุรกิจโต|access-date=30 สิงหาคม 2562}}</ref>
'''บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (Absolute Clean Energy Plc. : ACE) [https://www.ace-energy.co.th/th/about-us/corporate-information] [https://www.ace-energy.co.th/th]''' ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชั้นนำของโลกที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมให้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ควบคู่กับการมุ่งสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า และการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ACE ได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี  SET100 รวมถึงดัชนีระดับสากลอย่าง FTSE SET Mid Cap และ FTSE SET Shariah Index โดยองค์กรระดับโลกอย่าง FTSE Russell ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=ACE&ssoPageId=4&language=th&country=TH] [https://www.ace-energy.co.th/th/investor-relations/ir-home]
 
ปัจจุบัน ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวนการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ 11 โครงการ โดยมี โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา จำนวน 17 โครงการ
== ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ ACE [https://www.ace-energy.co.th/th/about-us/corporate-information] [https://www.ace-energy.co.th/th/investor-relations/ir-home] ==
ACE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมีรายได้หลักมาจากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นอกจากนี้ ยังมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และไอน้ำกับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตส่วนที่เหลือ (หากมี) และเสริมสร้างการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด อีกทั้งยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ รายได้จากการรับจ้างกำจัดขยะ ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการและการซ่อมบำรุง
 
==กลุ่มบริษัทของ ACE [https://www.ace-energy.co.th/th/our-business/business-overview]==
โดยดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือของ ACE ดังนี้
ปัจจุบัน '''ACE ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 15 บริษัท''' ประกอบด้วย บริษัทย่อยโดยตรง 1 บริษัท คือ '''บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (ASCE)''' และบริษัทย่อยโดยอ้อม 14 บริษัท ได้แก่
 
1.    # '''บริษัท แอ๊ดวานซ์เอเชีย คลีน เพาเวอร์เอ็นเนอร์จี้ จำกัด '''(ACP)'''
# '''บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด หรือ ACP'''
# '''บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด หรือ ALCP'''
# '''บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ AAPP'''
# '''บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ AAP'''
# '''บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด หรือ ABA'''
# '''ริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด หรือ AFT'''
# '''บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ BPP'''
# '''บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด หรือ ACE SOLAR'''
# '''บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด หรือ PSPR'''
# '''บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด หรือ AAA'''
# '''บริษัท เพาเวอร์ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์เซอร์วิส จำกัด หรือ PSMS'''
 
== ธุรกิจ==
2.     บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด '''(ALCP)'''
โครงสร้างธุรกิจของ ACE จะแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจคือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชน ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจอื่น ดังนี้
 
=== ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ ACE===
3.     บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด '''(AAPP)'''
 
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโชคชัย
4.     บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด '''(AAP)'''
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบ้านบึง
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลน้ำพอง
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลตานี
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโพนทอง
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเถิน
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลศรีเชียงใหม่
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสิรินธร
# โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบ่อพลอย
 
=== ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติของ ACE===
5.     บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด '''(ABA)'''
 
# โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน
6.     บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด '''(AFT)'''
 
=== ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE===
7.     บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด '''(BPP)'''
 
# โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขอนแก่น
8.     บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด '''(ACE SOLAR)'''
 
9.     บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด '''(PSPR)'''
 
10.  บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด '''(AAA)'''
 
11.  บริษัท เพาเวอร์ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด '''(PSMS)'''
 
12.  บริษัท ยูดับบลิวซี โกนเมน ไบโอแมส จำกัด '''(UKB)'''
 
13.  บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด '''(UAB)'''
 
14.  บริษัท สตึกไบโอเมส จำกัด '''(SBM)'''
 
== ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ ACE [https://www.ace-energy.co.th/th/our-business/business-overview] ==
โครงสร้างธุรกิจของ ACE แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลักตามประเภทของโรงไฟฟ้า คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Co-generation) โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (MSW)  และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
 
=== ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ ACE===
เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) ประเภท Multi fuel type และเป็นแบบ High Moisture Content ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำที่สามารถรองรับเชื้อเพลิงแบบผสมผสานได้หลากหลายมากกว่า 50 ชนิด เช่น แกลบ เปลือกไม้ ไม้เชื้อเพลิง ซังข้าวโพด ใบอ้อย ชานอ้อย ทะลายปาล์ม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่น ๆ บนค่าความชื้นเฉลี่ยสูงถึง 60-65% และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร (Capacity Factor) สูงถึง 95% โดยปัจจุบันมีจำนวน 12 โรงไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้งรวม 116.0 เมกะวัตต์ ได้แก่
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบ้านบึง''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ 146-0-55 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลน้ำพอง''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ 52-2-15 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลตานี''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บนพื้นที่ 123-0-33 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโชคชัย''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 59-0-38.4 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโพนทอง''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด บนพื้นที่ 81-2-55 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเถิน''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บนพื้นที่ 69-1-47.6 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลศรีเชียงใหม่''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย บนพื้นที่ 301-2-86 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสิรินธร''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ 114-3-48 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบ่อพลอย''' เป็นโครงการ VSPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ 120-1-50 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
#'''โรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี โกนเมน ไบโอแมส''' จ.นครราชสีมา
#'''โรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส''' จ.บุรีรัมย์
#'''โรงไฟฟ้าสตึกไบโอแมส''' จ.บุรีรัมย์
 
=== ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE ===
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบของไทยและอาเซียน ที่ใช้นวัตกรรมแบบเผาตรง สามารถเผาขยะที่มีความชื้นสูงมากถึง 80% อีกทั้งยังเป็นระบบปิด ไม่ปล่อยมลพิษ ปลอดกลิ่น ปลอดควัน และเป็น Zero discharge จึงเป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีจำนวน 1 โรงไฟฟ้า คือ
 
'''โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนขอนแก่น''' เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งใช้ขยะชุมชน (Municipal Solid Waste : MSW) เป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนท่อน กำลังการผลิตติดตั้ง 6.0 เมกะวัตต์
 
=== ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติของ ACE ===
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เนื่องจากใช้เทคโนโลยี Co-generation ชนิดกังหันก๊าซในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถควบคุมการดำเนินงานได้ตามความต้องการของ กฟผ. โดยปัจจุบันมีจำนวน 1 โรงไฟฟ้า คือ
 
'''โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน''' เป็นโครงการ SPP ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ 194-2-77 ไร่ โครงการ AAA1 กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์
 
=== ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ ACE===
·      เป็นโรงไฟฟ้าที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันมีจำนวน 4 โรงไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้งรวม 3.56 เมกะวัตต์ ได้แก่
 
# โครงการ SolarSOLAR RooftopROOFTOP 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
# โครงการ SolarSOLAR RooftopROOFTOP 12 (ส่วนต่อขยาย)อ.โชคชัย จ.ชลบุรีนครราชสีมา
# โครงการ Solar Rooftop 2 จ.นครราชสีมา
# โครงการ Solar Rooftop 3 จ.สมุทรสาคร
 
== ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมของ ACE [https://www.ace-energy.co.th/th/investor-relations/ir-home][https://www.ace-energy.co.th/th] ==
ACE ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้เป็น '''โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก''' และด้วยระยะเวลากว่า 40 ปี นอกจากการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ยังได้นำแนวคิดเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) และ TSI (Total Societal Impact) มาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอดจนมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเกษตรโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ
 
# '''โรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE มีการรับซื้อของเหลือใช้ทางการเกษตรจากเกษตรกรแบบไม่จำกัด ซึ่งนอกจากช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) และปัญหาฝุ่น PM2.5''' จากการเผาทิ้งในที่โล่งแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้สู้ชุมชนประมาณ 120-130 ล้านบาทต่อปี
# '''โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (MSW) สามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้มากถึง 300-400 ตันต่อวัน''' นับเป็นการช่วยลดปัญหาขยะล้นประเทศ โดยเฉพาะขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีปริมาณมากกว่า 75,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
# '''มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องทุกปี''' อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนที่ขาดแคลน การสนับสนุนงานกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ภายในชุมชน การสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนในชุมชน การส่งเสริมด้านสุขภาพของคนในชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ตลอดจนเปิดให้ทุกโรงไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และที่ศึกษาดูงานของคนในชุมชน
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}<ref>รู้จักเรา <nowiki>https://www.ace-energy.co.th/th/about-us/corporate-information</nowiki></ref>
 
<ref>ธุรกิจของเรา <nowiki>https://www.ace-energy.co.th/th/our-business/business-overview</nowiki></ref>
 
<ref>นักลงทุนสัมพันธ์ (รายงานประจำปี 2562) <nowiki>https://www.ace-energy.co.th/th/investor-relations/ir-home</nowiki> </ref>
 
<ref>''ตลาดหลักทรัพย์ (ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ ACE)  ''https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=ACE&ssoPageId=4&language=th&country=TH</ref>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*[http://www.ace-energy.co.th/th/home เกี่ยวกับ ACE]
{{SET 100}}
 
[[หมวดหมู่:บริษัทพลังงาน]]
[[หมวดหมู่:บริษัทโฮลดิ้งของไทย]]