ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยศเจ้านายไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align="center"| '''พระประพันธวงศ์เธอ''' <br> '''พระองค์เจ้า'''
| align="center"| '''พระประพันธวงศ์เธอ''' <br> '''พระองค์เจ้า'''
| align="center"| His royalRoyal Highness, Rear Palace Prince/Princess
|
|ได้แก่
824

การแก้ไข