ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{Infobox royalty
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| title = พระสัมพันธวงศ์เธอ<br>พระองค์เจ้าชั้นตรีโท
| birth_date = {{วันเกิด|2320|7|20}}
| death_date = {{วันตายและอายุ|2377|6|7|2320|7|20}}
824

การแก้ไข