ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox royalty
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| title = พระสัมพันธวงศ์เธอ<br>พระองค์เจ้าชั้นตรีโท
| birth_date = {{วันเกิด|2313|12|14}}
| death_date = {{วันตายและอายุ|2368|8|23|2313|12|14}}
## หม่อมราชวงศ์มงคล ปาลกะวงศ์ สมรสกับแฉ่ง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร คือ
### หม่อมหลวงยิ้ม ปาลกะวงศ์
# หม่อมเจ้าฟัก ปาลกะวงศ์
 
== พระอิสริยยศ ==
824

การแก้ไข