ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์ดิเอนด์"

== ไรเดอร์การ์ด ==
=== คาเมน ไรด์ ===
:'''คาเมน ไรด์''' การ์ดที่ดิเอนด์ทำหน้าที่ใช้ในการแปลงร่างและเรียกใช้งานเป็นมาสค์ไรเดอร์ แต่สำหรับของดิเอนด์สามารถเรียกเหล่าไรเดอร์ได้โดยใช้ดิเอนด์ไดรเวอร์อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ โดยในการเรียกนั้นจะใช้การ์ดคาเมนไรด์โดยไรเดอร์ที่ถูกเรียกโดยดิเอนด์จะถูกบังคับใช้เฉพาะดิเอนด์เท่านั้น ซึ่งเมื่อใช้การ์ดคาเมนไรด์จะสามารถเรียกไรเดอร์ตัวนั้นๆออกมาเสมือนจริง โดยหน้าที่หลักคือเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้ให้กับดิเอนด์ ซึ่งต่างจากดีเคดที่ใช้เพื่อการต่อสู้โดยการสวมบท(สวมชุด)แปลงร่างเป็นเป็นไรเดอร์ตัวนั้นๆมาสค์ไรเดอร์
 
:'''มาสค์ไรเดอร์โทโดโรกิ''' (ตอนที่ 9, 29)
{| class="sortable wikitable"
:ถูกเรียกใช้มาถึง 2 ครั้งโดยครั้งแรกถูกเรียกมา(อย่างลับๆ)เพื่อต่อสู้กับดีเคด เบลด การ์เรน เรนเกล และคาลิซส่วนครั้งที่ 2 ถูกเรียกเพื่อเป็นด่านหน้าของยักษ์สิบหน้าและอะโพโลไกสท์<ref name="ep9">''Kamen Rider Decade'' episode 9: Blade Blade</ref> it is not seen until it is used again in the World of Amazon to fight Apollo Geist and Llumu Qhimil.<ref name="ep29"/>
!ชื่อการ์ด<br />การ์ดที่ถูกกำกับ !! ปรากฏใน !! ความสามารถ !! รายละเอียด
:'''มาสค์ไรเดอร์เรย์''' (ตอนที่ 10)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับออร์เฟน็อก และใช้เป็นกระสุนสำหรับการโจมตีออร์เฟน็อก<ref name="ep10">''Kamen Rider Decade'' episode 10: Faiz High School's Phantom Thief</ref>
| ดิเอนด์<br />MASKED RIDER DIEND || ดีเคด ||แปลงร่างเป็นมาสค์ไรเดอร์ดิเอนด์||
:'''มาสค์ไรเดอร์คาบูกิ''' (ตอนที่ 10)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับออร์เฟน็อก และใช้เป็นกระสุนสำหรับการโจมตีออร์เฟน็อก
| ดิเอนด์ (พาวเวอร์อัพ)<br />MASKED RIDER DIEND ||ดีเคด|| การ์ดที่มีพื้นหลังสีทองที่นารุทากิมอบให้ ไม่ระบุความสามารถพิเศษ<br>ในตอนที่ 31 ดีเคดจะใช้การ์ดใบนี้เพื่อที่จะแปลงร่าง||
:'''มาสค์ไรเดอร์คิบะ คิบะฟอร์ม''' (ตอนที่ 11)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับมาสค์ไรเดอร์ริวงะ ที่ถูกเรียกโดยนารุทาคิ และใช้ไฟนอล ฟอร์มในการกำจัดมาสค์ไรเดอร์ริวงะ<ref name="ep11">''Kamen Rider Decade'' episode 11: 555 Faces, 1 Treasure</ref>
| อากิโตะ<br />MASKED RIDER AGITO||ดร.นิชิงามิ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์อากิโตะ||
:'''มาสค์ไรเดอร์เดรก ไรเดอร์ฟอร์ม''' (ตอนที่ 12-13)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับอันโนน และมาสค์ไรเดอร์ดีเคด
| G3<br />MASKED RIDER G3 ||ซูเปอร์เดนโอ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ G3||
:'''มาสค์ไรเดอร์เดลต้า''' (ตอนที่ 12-13)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับอันโนน และมาสค์ไรเดอร์ดีเคด
| G4<br />MASKED RIDER G4 ||ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ G4||
:'''มาสค์ไรเดอร์เบลด''' (ตอนที่ 13, 25)
|-
:ถูกเรียกมาทั้ง 2 ครั้งโดยครั้งแรกถูกเรียกใช้เพื่อใช้ในการต่อสู้กับอันโนน และใช้ไฟนอล ฟอร์มในการกำจัดอันโนนและครั้งที่ 2 ถูกเรียกโดยจิโนมานาโคะ ดิเอนด์เพื่อต่อสู้กับชินเคนเจอร์และดีเคดโดยดีเคดใช้การ์ดไฟนอล ฟอร์ม ไรด์เพื่อให้กับชินเคนเรดในการปราบจิโนมานาโคะ ดิเอนด์<ref name="ep13">''Kamen Rider Decade'' episode 13: Awakening: Tornado of Souls</ref>
| ไนท์<br />MASKED RIDER KNIGHT ||จีโอ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ไนท์||
:'''มาสค์ไรเดอร์ซาซอร์ด ไรเดอร์ฟอร์ม''' (ตอนที่ 14)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเดนโอ ซอร์ดฟอร์ม (โอโนเดระ ยูสึเกะ) และใช้เป็นกระสุนสำหรับการโจมตี<ref name="ep14">''Kamen Rider Decade'' episode 14: Super Den-O Beginning</ref>
| โอจา<br />MASKED RIDER OUJA ||ซูเปอร์เดนโอ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์โอจา||
:'''มาสค์ไรเดอร์ซากะ''' (ตอนที่ 14)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเดนโอ ซอร์ดฟอร์ม (โอโนเดระ ยูสุเกะ) และใช้เป็นกระสุนสำหรับการโจมตี
| ซิสเซอร์<br />MASKED RIDER SCISSORS ||rowspan=3|ดีเคด||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์คอเคซัส||
:'''ไรออททรูเปอร์''' (ตอนที่ 15-16, 22)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้เป็นหลัก โดยการ์ดไรออททรูเปอร์เมื่อเรียกใช้ออกมาแล้วจะออกมาเป็น 3 ตัวด้วยกันแต่พลังการต่อสู้ต่ำกว่าไรเดอร์ที่ดิเอนด์ใช้<ref name="ep15">''Kamen Rider Decade'' episode 15: Here Comes Super Momotaros!</ref>
| ไรอา<br />MASKED RIDER RAIA ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ไรอา||
:'''มาสค์ไรเดอร์ G3''' (ภาพยนตร์)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อต่อสู้กับ NEW เดนโอ และถูก'''อุราทารอส'''ใช้ในการต่อสู้โดยทำการสิงร่างมาสค์ไรเดอร์ G3 โดยต่อสู้ด้วยหอก 2 ปลาย
| ฟาม<br />MASKED RIDER FEMME ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ฟาม||
:'''มาสค์ไรเดอร์คอเคซัส''' (ภาพยนตร์)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อต่อสู้กับ NEW เดนโอ และถูก'''คินทารอส'''ใช้ในการต่อสู้โดยทำการสิงร่างมาสค์ไรเดอร์คอเคซัสโดยต่อสู้ด้วยขวานขนาดกลาง<ref name="Onigashima movie">''Cho Kamen Rider Den-O and Decade Neo Generations The Movie: The Onigashima Warship''</ref>
| ไก<br />MASKED RIDER GAI ||ภาพยนตร์||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ไก||
:'''มาสค์ไรเดอร์โอจา''' (ภาพยนตร์)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อต่อสู้กับ NEW เดนโอ และถูก'''ริวทราอส'''ใช้ในการต่อสู้โดยทำการสิงร่างมาสค์ไรเดอร์โอจาโดยต่อสู้ด้วยปืนขนาดยักษ์<ref name="Onigashima movie"/> This card is also included with the DX Diendriver toy.<ref>as seen in DX Diendriver toy release</ref>
| ริวกะ<br />MASKED RIDER RYUGA ||ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ริวกะ||
:'''มาสค์ไรเดอร์อิกซะ เบิรสต์โหมด''' พากย์โดย คาโตะ เคย์สึเกะ (加藤 慶祐) (ตอนที่ 17)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับมาสค์ไรเดอร์คาบูโตะพร้อมกับประโยค "จงคืนชีวิตของแกให้กับพระเจ้าซะ !"
| เดลต้า<br />MASKED RIDER DELTA ||ดีเคด||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เดลต้า||
:'''มาสค์ไรเดอร์ไซกะ''' (ตอนที่ 17)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับมาสค์ไรเดอร์คาบูโตะพร้อมกับประโยค "It's Showtime"<ref name="ep17">''Kamen Rider Decade'' episode 17: Grandma Way of Taste</ref>
| ไคสะ<br />MASKED RIDER KAIXA ||ไม่ปรากฏในเรื่อง||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ไคสะ||
:'''มาสค์ไรเดอร์เดนโอ ซอร์ดฟอร์ม''' / '''โมโมทารอส''' (ตอนที่ 18)
|-
:ถูกเรียกมา (โดยไม่เต็มใจ) เพื่อใช้ในการต่อสู้กับอิบูกิ ซันกิ และดีเคด และใช้ไฟนอล ฟอร์มในการต่อสู้ แต่พลาดท่าเนื่องจากโดนกิวกิใช้เขาพุ่งโมโมทารอสทำให้กระเด็นไปชนกับต้นไม้ จนเป็นเหตุให้โมโมทารอสบาดเจ็บและกลับไปสู่เดนโอเวิลด์ตามเดิม<ref name="ep18">''Kamen Rider Decade'' episode 18: Idle Hibiki</ref>
| ออก้า<br />MASKED RIDER ORGA ||ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ออก้า||
:'''มาสค์ไรเดอร์ซิสเซอร์''' (ตอนที่ 24)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับ ชินเคนโกลด์<ref name="ep24">''Kamen Rider Decade'' episode 24: The Arrival of the Samurai Sentai</ref>
| ไซก้า<br />MASKED RIDER PSYGA ||rowspan=3|ดีเคด||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ไซก้า||
:'''มาสค์ไรเดอร์ไรอา''' (ตอนที่ 24, ภาพยนตร์)
|-
:ถูกเรียกมาทั้ง 2 ครั้งโดยครั้งแรกเรียกเพื่อใช้ในการต่อสู้กับ ชินเคนโกลด์และครั้งที่ 2 ต่อสู้กับมาสค์ไรเดอร์โอจาและมาสค์ไรเดอร์คิ๊ก ฮอปเปอร์<ref name="Decade movie">''Kamen Rider Decade The Movie: All Riders vs. Dai-Shocker''</ref>
| ไรออททรูเปอร์<br />RIOTROOPER ||อัญเชิญไรออททรูเปอร์ (จำนวน 3 - 5 คน)||
:'''มาสค์ไรเดอร์เคทารอส''' (ตอนที่ 26)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับ ดีเคดเพื่อขัดขวางไม่ให้ต่อสู้กับอะโพโลไกสท์<ref name="ep26">''Kamen Rider Decade'' episode 26: RX! Dai-Shocker Attack</ref>
| เบลด<br />MASKED RIDER BLADE ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เบลด||
:'''มาสค์ไรเดอร์เฮอร์คิวส์''' (ตอนที่ 26)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับ ดีเคดเพื่อขัดขวางไม่ให้ต่อสู้กับอะโพโลไกสท์
| เกรฟ<br />MASKED RIDER GLAIVE ||ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เกรฟ||
:'''มาสค์ไรเดอร์ฟาม''' (ตอนที่ 27)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับ BLACK<ref name="ep27">''Kamen Rider Decade'' episode 27: BLACK × BLACK RX</ref>
| โทโดโรกิ<br />MASKED RIDER TODOROKI ||ดีเคด||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์โทโดโรกิ||
:'''คาเมนไรเดอร์ BLACK''' / '''มินามิ โคทาโร่''' (ตอนที่ 27)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อช่วยเหลือดีเคด และ BLACK RX โดยถูกเรียกมายังในโลก RX เพื่อต่อสู้กับอะโพโลไกทส์และสมาชิกของไดช็อกเกอร์<ref name="ep27">''Kamen Rider Decade'' episode 27: Black × Black RX</ref>
| คาบูกิ<br />MASKED RIDER KABUKI ||ดีเคด<br />ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์คาบูกิ||
:'''มาสค์ไรเดอร์อิบูกิ''' (ตอนที่ 29)
|-
:ถูกเรียกเพื่อเป็นด่านหน้าของยักษ์สิบหน้าและอะโพโลไกสท์
| ซันกิ<br />MASKED RIDER ZANKI ||rowspan=4|ดีเคด||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ซันกิ||
:'''มาสค์ไรเดอร์ซันกิ''' (ตอนที่ 29)
|-
:ถูกเรียกเพื่อเป็นด่านหน้าของยักษ์สิบหน้าและอะโพโลไกสท์
| อิบูกิ<br />MASKED RIDER IBUKI ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์อิบูกิ||
:'''มาสค์ไรเดอร์ไก''' (ภาพยนตร์)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในต่อสู้กับมาสค์ไรเดอร์โอจาและมาสค์ไรเดอร์คิ๊ก ฮอปเปอร์
| เดรก<br />MASKED RIDER DRAKE ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เดรก||
:'''มาสค์ไรเดอร์พั๊นซ์ ฮอปเปอร์''' (ภาพยนตร์)
|-
:ถูกเรียกมาเพื่อใช้ในต่อสู้กับมาสค์ไรเดอร์โอจาและมาสค์ไรเดอร์คิ๊ก ฮอปเปอร์
| ซาซอร์ด<br />MASKED RIDER SASWORD ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ซาซอร์ด||
|-
| คอร์เคซัส<br />MASKED RIDER CAUCASUS ||ซูเปอร์เดนโอ<br />ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์คอร์เคซัส||
|-
| เฮราเคส<br />MASKED RIDER HERCUS ||rowspan=2|ดีเคด||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เฮราเคส||
|-
| เคทารอส<br />MASKED RIDER KETAROS ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เคทารอส||
|-
| พันช์ฮ็อปเปอร์<br />MASKED RIDER PUNCH HOPPER ||ภาพยนตร์||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์พันช์ฮ็อปเปอร์||
|-
| เดนโอ<br />MASKED RIDER DEN-O ||rowspan=5|ดีเคด||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เดนโอ||
|-
| คิบะ<br />MASKED RIDER KIVA ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์คิบะ||
|-
| เรย์<br />MASKED RIDER REY ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เรย์||
|-
| ซากะ<br />MASKED RIDER SAGA ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ซากะ||
|-
| อิกสะ<br />MASKED RIDER IXA ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์อิกสะ||
|-
| อาร์ค<br />MASKED RIDER ARC ||ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์อาร์ค||
|-
| J<br />MASKED RIDER J ||ภาพยนตร์<br />มูวี่ไทเซน 2010||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ J||
|-
| ซูเปอร์ 1<br />MASKED RIDER SUPER1 ||ดร.นิชิงามิ<br />มูวี่ไทเซน 2010||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ซูเปอร์ 1||
|-
| BLACK RX<br />MASKED RIDER BLACK RX ||ดร.นิชิงามิ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์ BLACK RXを||
|-
| BLACK<br />MASKED RIDER BLACK ||ดีเคด||อัญเชิญมินามิ โคทาโร่ จากโลก BLACK||
|-
| แอคเซล<br />KAMEN RIDER ACCEL ||จีโอ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์แอคเซล||
|-
| สคัล<br />KAMEN RIDER SKULL ||ซูเปอร์เดนโอ ไทรโลจี||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์สคัล||
|-
| เบิร์ธ<br />KAMEN RIDER BIRTH ||rowspan=4|จีโอ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เบิร์ธ||
|-
| บารอน<br />KAMEN RIDER BARON ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์บารอน||
|-
| สเปคเตอร์<br />KAMEN RIDER SPECTER ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์สเปคเตอร์||
|-
| เบรฟ<br />KAMEN RIDER BRAVE ||อัญเชิญมาสค์ไรเดอร์เบรฟ||
|}
 
=== แอ็กแท็ค ไรด์ ===
25,737

การแก้ไข