ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวแปร (คณิตศาสตร์)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ดูเพิ่ม ==
* [[ระบบชนิดตัวแปร]] (คอมพิวเตอร์)
*
 
[[หมวดหมู่:คณิตศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:คณิตศาสตร์มูลฐาน]]
ทำไม
<br />{{โครงคณิตศาสตร์}}
ผู้ใช้นิรนาม