ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสมาชิกคณะราษฎร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
# ร.อ.[[กาจ กาจสงคราม|หลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง)]]
# ร.อ.[[หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จิตตะคุณ)]]
# ร.อ.หลวงชาญสงคราม (พาน (กฤษณ์) ชาลีจันทร์)
# ร.อ.[[ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม|หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)]]
# ร.อ.[[หลวงทัศนัยนิยมศึก (ทัศนัย มิตรภักดี)]]
# ร.ท.[[ขุนเรืองวีรยุทธ (บุญเรือง วีระหงส์)]]
# ร.ท.[[ขุนวิมลสรกิจ (วิมล เก่งเรียน)]]
# ร.ท.[[ชลอ ศรีธนากร|ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)]]
# ร.ท.[[ไชย ประทีปะเสน]]
# ร.ท.[[ทวน วิชัยขัทคะ]]
== คณะราษฎรสายทหารเรือ ==
[[ไฟล์:สินธุ์ กมลนาวิน.jpg|thumb|150px|[[หลวงสินธุสงครามชัย|น.ต.หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน)]] หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ]]
<div style="-moz-column-count:2; column-count:2;">
# [[หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)|น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน)]] หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ
# [[หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)|น.ต. หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย)]]
# นายสวัสดิ์ โสตถิทัต
# นายจิตตะเสน ปัญจะ
# นายยง พลบุล (ยงค์ เยอร์เกนส์)
# นายเอก สุภโปฎก
# นายสุรินทร์ ชิโนทัย
#นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
#นายบุญเจือ อังศุวัฒน์
#นายยงค์ เยอร์เกนส์
</div>
 
4,665

การแก้ไข