ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์ไกมุ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==== เลมอนเอเนอร์จีอาร์มส (บารอน) ====
ร่างที่ใช้ เจเนซิสไดร์เวอร์ และเลม่อนเอเนอร์เนซิสไดร์เวอร์ร่วมกับเลมอนเอเนอร์จีล็อกซีด ในการแปลงร่าง มีจุดแตกต่างกันคือสัญลักษณ์บน ''ลีมอสเอเนอร์จีลังก์'' จะเป็นลายบารอน ซึ่งร่างนี้ก็สามารถเปลี่ยนจากร่างหลักของบารอนได้ถ้าตอนเป็นบารอนแล้วรีบถอดเปลี่ยนเซ็นโกคุไดรเวอร์ เป็นเจเนซิสไดรเวอร์
 
;อาร์มสเวพอน
25,726

การแก้ไข