ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย"

 
บัญชีบางบัญชีได้รับสิทธิพิเศษเพื่อการบริหารจัดการวิกิพีเดีย มีจำนวนดังต่อไปนี้
* ผู้จัดการโครงการ {{NUMBERINGROUP:steward}} บัญชี
* ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง {{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} บัญชี
* ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ {{NUMBERINGROUP:interface-admin}} บัญชี
* ผู้นำเข้าข้ามวิกิ {{NUMBERINGROUP:transwiki}} บัญชี
* ผู้ได้รับการยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี {{NUMBERINGROUP:ipblock-exempt}} บัญชี
 
อนึ่ง บัญชีบางประเภททำงานทุกโครงการ (เช่นผู้จัดการโครงการ) ดังนั้นพวกเขาจะไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในวิกิท้องถิ่น
 
== รายชื่อสมาชิกทั้งหมด ==
130,949

การแก้ไข