ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบสายส่งกระแสตรงความดันสูง"

→‎ข้อดีของ HVDC ที่เหนือกว่า HVAC: แก้ไขส่วนที่แปลผิด: "ความเสียหาย" -> "อัตราสูญเสีย"
(→‎ข้อดีของ HVDC ที่เหนือกว่า HVAC: แก้ไขส่วนที่แปลผิด: "ความเสียหาย" -> "อัตราสูญเสีย")
เหตุผลสำคัญที่สุดสำหรับการเลือกใช้ HVDC มากกว่าใช้ HVAC ก็คือ HVDC ประหยัดกว่า ถึงแม้ว่าตัวแปลง AC/DC จะมีราคาแพงมาก แต่ค่าใช้จ่ายสายเคเบิลจะน้อยกว่ามาก HVDC ใช้เคเบิลน้อยกว่า เพราะไม่ต้องมี 3 สาย 3 เฟสแบบ AC สายเคเบิลก็เล็กกว่า เพราะกระแสไหลตลอดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ ไม่มี skin effect เหมือน AC ที่กระแสไหลที่ผิวของตัวนำเท่านั้น
 
ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันไฟฟ้าและรายละเอียดการก่อสร้าง, ความเสียหายอัตราสูญเสียที่เกิดในการส่งแบบ HVDC จะมีประมาณ 3.5% ต่อ 1,000 กิโลเมตร, ซึ่งเป็นน้อยกว่าความเสียหายอัตราสูญเสียที่เกิดในระบบส่งกำลัง HVAC
 
HVDC สามารถถ่ายโอนพลังงานระหว่างเครือข่าย AC หลายเครือข่าย กระแสส่วนเกินในระบบหนึ่งสามารถถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้การสนับสนุนเครือข่ายอื่นได้ในช่วงมีปัญหาบางอย่าง และไม่มีความเสี่ยงเมื่อเจอปัญหาระบบส่งพลังงานที่ล่มในระบบเครือข่ายหนึ่งจะนำไปสู่​​การล่มในอีกระบบหนึ่ง
567

การแก้ไข