ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| government_head = [[แปลก พิบูลสงคราม]]​
| government_head_history =
| state_head = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
| election =
| last_election =
[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพลแปลก พิบูลสงคราม]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2500<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/029/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สมัยที่ ๖)]</ref>
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
 
พลเอก[[พระประจนปัจจนึก]] ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม